Shining Mountain

Shining Mountain


5.5"x5.5" oil by Julie Cutting